دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
تست مکانیکی
Mechanical Testing
فراوری چوب
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: تست مکانیکی
نام کامل دستگاه به لاتین: Mechanical Testing
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه       سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
  آلمان SCHENCK TREBEL (7040A (3965


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری :   نیوتن

موارد اندازه گیری شده :    مقاومت به نیرو
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:    5 نیوتن

ابعاد نمونه: cm 25*2*2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1 مقاومت های کششی، فشاری و ... چوب و فرآورده های چوبی
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه             *
یکشنبه             *
دوشنبه             *
سه شنبه             *
چهارشنبه             *
پنجشنبه           
جمعه           


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
  رضا نژاد