دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
مقاومت به ضربه
Imapct Strength
فراوری چوب
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: مقاومت به ضربه
نام کامل دستگاه به لاتین: Imapct Strength
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه          سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
  آلمان SCHENCK TREBEL (RPSW (30216  1991


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :   مقاومت به شکست

......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )      ژول

دقت اندازه گیری:  
300-0 J   ابعاد نمونه: cm26*2*2

خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات  نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1 مقاومت به شکستن در اثر ضربه
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه             *
یکشنبه             *
دوشنبه             *
سه شنبه             *
چهارشنبه             *
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی      *
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 رضا نژاد