دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
دیگ های پخت آزمایشگاهی
Digesters
فراوری چوب
استرالیا
نام کامل دستگاه به فارسی:   دیگ های پخت آزمایشگاهی
نام کامل دستگاه به لاتین:  Digesters
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 استرالیا  PTI  80005.2E000


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :  اطلس آزما- تهران- کارگرشمالی- بلوار کشاورز-شماره 169-ساختمان گل - طبقه ششم - واحد15 8981780-021


شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1

 پخت خرده چوب و مواد اولیه چوبی برای تهیه خمیر

2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه            *
یکشنبه            *
دوشنبه            *
سه شنبه            *
چهارشنبه            *
پنجشنبه             
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 حسین خانی