دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
اتوکلاو
Autoclave
گیاهپزشکی
آلمان
استريل وسايل و مواد
نام کامل دستگاه به فارسی: اتوکلاو
نام کامل دستگاه به لاتین: Autoclave
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 آلمان  Zibus  LTA 300


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :     شركت آرمين طب نوين

آدرس شرکت : تهران ميدان 7 تير خيابان مفتح جنوبي خيابان اردلان شماره 11 صندوق پستي :638/15745

شماره تلفن :    4 - 0218300021

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه            10              12
یکشنبه            10              12
دوشنبه            10              12
سه شنبه            10              12
چهارشنبه            10              12
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 محمد رضا  زاهدی   4423080