دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
ميكروسكوپ دوربين دار
Microscope Bx51
گیاهپزشکی
ژاپن
مشاهده وعكسبرداری ازاسلايد ها
نام کامل دستگاه به فارسی: ميكروسكوپ دوربين دار
نام کامل دستگاه به لاتین: Microscope Bx51
علامت اختصاری (در صورت وجود): Bx51


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 ژاپن  Olympus  BX51  1385


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :   فنون آزمایشگاهی

آدرس شرکت : تهران تلفن : 0218748000  صندوق پستي 4961-15875

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه            8             13
یکشنبه            8             13
دوشنبه            8             13
سه شنبه            8             13
چهارشنبه            8             13
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1  کامپیوتر
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه : نياز به كاليبراسيون       
   
   
  
   
   
   
   
   
   هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی      
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر  *
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 محمد رضا  زاهدی