دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
آب مقطر گیری دوبار
Water stills for double distillation
مرکزی
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: آب مقطر گیری دوبار
نام کامل دستگاه به لاتین: Water stills for double distillation
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 آلمان  GFL  2104  1379


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :   شرکت آرمین طب نوین

آدرس شرکت :  تهران - خیابان ولیعصر باللاتر از پارک ساعی- بن بست چمن مجتمع پزشکی ساعی-88880008 www.arminteb.com

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :  قابل قبول

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1  
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  غیر از پنچ شنبه و جمعه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    *
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا    *
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247