دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
اسپکتروفتومتر
Spectrophotometer
مرکزی
انگلستان
نام کامل دستگاه به فارسی:اسپکتروفتومتر
نام کامل دستگاه به لاتین: Spectrophotometer
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 انگلستان  WPA  S2000  1379


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :     آرمین طب نوین

آدرس شرکت : تهران - خیابان ولیعصر باللاتر از پارک ساعی- بن بست چمن مجتمع پزشکی ساعی

شماره تلفن :     88880008  www.arminteb.com

میزان رضایتمندی : قابل قبول

دقت اندازه گیری :

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه           2:در اختیار قرار دادن دستگاه              
توضیحات
1   متقاضیان با هماهنگی مسئول آزمایشگاه از دستگاه قادر به استفاده خواهند بود.  بروز هرگونه خسارت به دستگاه توسط استاد راهنما یا دانشجو مطابق تعهدات پرداخت می گردد
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  به غیر از پنچ شنبه و جمعه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1  کوت کوارتز
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1  تا 100 نمونه داخل دانشگاه
تا  150 نمونه 25 درصد افزایش تعرفه
بیش از 150 نمونه 50 درصد افزایش تعرفه
 11500 ریال
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    *
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247