دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
آون 50 لیتری
Oven
مرکزی
ایران
نام کامل دستگاه به فارسی: آون 50 لیتری
نام کامل دستگاه به لاتین: Oven
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
  ایران  بهداد  1383


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : شرکت نمونه واثق

آدرس شرکت : گرگان - خ 5 آذر

شماره تلفن : 2240941

میزان رضایتمندی : خوب

دقت اندازه گیری : 

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1  متقاضیان با هماهنگی مسئول آزمایشگاه از دستگاه قادر به استفاده خواهند بود.  وارد نمودن هر گونه خسارت به دستگاه به عهده متقاضی خواهد بود.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  به غیر از پنچ شنبه و جمعه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم): 
  
  از موادی که تولید بخارات سمی می کند جلوگیری شود. به دمای جوش حلالهائی که داخل آون گذاشته می شود توجه گردد.
  
  
  
 
محدودیت های دستگاه : ماکزیمم دما 200 درجه سانتیگرادتعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی   * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247