دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
ترازوهای 01/، 001/0، 0001/0 گرم
Balances
مرکزی
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: ترازوهای 01/، 001/0، 0001/0 گرم
نام کامل دستگاه به لاتین: Balances
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 آلمان  Sartorius  CP12*
TE1535
TE612
 1386


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : سماء میکرو

آدرس شرکت : تهران - خیابان خرمشهر-شماره32- صندوق پستی 1485-19395

شماره تلفن : 88765011

میزان رضایتمندی: خوب

دقت اندازه گیری:

موارد اندازه گیری شده :
...................... استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1 این ترازو ها به غیر از 0001/0 گرم برای متقاضیانی که از دستگاه های اختصاصی استفاده می کنند به کار می رود ولی باید از استاد راهنما یا مدیر گروه معرفی نامه داشته می باشند. ترازوی0001/0 گرم برای کلیه متقاضیان استفاده می شود.
 متقاضیان با هماهنگی مسئول آزمایشگاه از دستگاه قادر به استفاده خواهند بود.   وارد نمودن هر گونه خسارت به دستگاه به عهده متقاضی خواهد بود.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  به غیر از پنچ شنبه و جمعه با هماهنگی مسئول آزمایشگاه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    *
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247