دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
ترمو سایکلر
Thermal Cycler
مرکزی
آمریکا
نام کامل دستگاه به فارسی: ترمو سایکلر
نام کامل دستگاه به لاتین: Thermal Cycler
علامت اختصاری (در صورت وجود): PCR


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 آمریکا  BIO_RAD  i_Cycler  1386


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : شرکت ژن راد

آدرس شرکت : تهران-خیابان جمال الدین اسدآبادی-نبش کوچه 46- شماره 368- واحد 6

شماره تلفن : 88213503

میزان رضایتمندی: خوب

دقت اندازه گیری:

موارد اندازه گیری شده :
...................... استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1  
قبل از استفاده متقاضی از دستگاه با مسئول آزمایشگاه هماهنگی می شود. طرز استفاد از دستگاه توسط کاربرتوضیح داده می شود. پس از یادگیری، متقاضی با نظارت کاربر از دستگاه استفاده می کند
 دستگاه دارای تعرفه است. فرم شماره 1 آزمایشگاه مرکزی توسط متقاضی تکمیل می شود. استاد راهنما، دانشجوی تحصیلات تکمیلی را معرفی می کند. هزینه توسط استاد راهنما بصورت گرنت و یا توسط متقاضی با واریز کردن مبلغ به حساب دانشگاه تسویه حساب می کند. فیش واریزی را به آزمایشگاه تحویل می دهد.  بروز هرگونه خسارت به دستگاه توسط استاد راهنما یا دانشجو مطابق تعهدات پرداخت می گردد.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  با هماهنگی کاربر دستگاه زمان بندی انجام می شود. به غیر از پنچ شنبه و جمعه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1  یخ ساز
2  سانتریفیوژ
3  اتوکلاو
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1  هر بار استفاده داخل دانشگاه  11500 ریال
2
3
4
5
   
   
  
شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی   * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
مینو  رستگار  4440247