دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
سانتریفیوژ یخچالدار
Refrigerated Centrifuge
مرکزی
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: سانتریفیوژ یخچالدار
نام کامل دستگاه به لاتین: Refrigerated Centrifuge
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 آلمان  SIGMA  3K30  1384


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : شرکت رنتگن

آدرس شرکت : تهران - خالد استانبولی _ خیابان 13 پلاک 11

شماره تلفن : 88714848

میزان رضایتمندی:

دقت اندازه گیری:

موارد اندازه گیری شده :
...................... استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1  فرم شماره 1 آزمایشگاه مرکزی توسط متقاضی تکمیل می شود. استاد راهنما، دانشجوی تحصیلات تکمیلی را معرفی می کند.  بروز هرگونه خسارت به دستگاه توسط استاد راهنما یا دانشجو مطابق تعهدات پرداخت می گردد.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  با هماهنگی مسئول آزمایشگاه به غیر از پنچ شنبه و جمعه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1  روتورهای تیوب 5/1، 10،30، 50، 80 میلی لیتر
2  لوله های فالکون 50 میلی لیتر
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم): 
  
  درب تیوب ها کاملا بسته باشد و هنگام استفاده حجم محلولها یکسان و بالانس باشد. دور هر روتور نیز مشخص و کنترل شود.
  
  
  
 
محدودیت های دستگاه : دما 40 - 4 - درجه سانتیگرادتعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1  بازای هر بار استفاده داخل دانشگاه  11500 ریال
2  45-30 بار استفاده 25 درصد و 45 بار استفاده 50 درصد افزایش تعرفه
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی  * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247