دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
فلئوریمتر
Fluor meter
مرکزی
انگلستان
نام کامل دستگاه به فارسی: فلئوریمتر
نام کامل دستگاه به لاتین: Fluor meter
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
 انگلستان  JENWAY  6200  1379


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : آرمین طب نوین 

آدرس شرکت : تهران- خیابان ولیعصر باللاتر از پارک ساعی- بن بست چمن مجتمع پزشکی ساعی

شماره تلفن : 88880008  www.arminteb.com

میزان رضایتمندی: قابل قبول

دقت اندازه گیری:

موارد اندازه گیری شده :
...................... استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1  فرم شماره 1 آزمایشگاه مرکزی توسط متقاضی تکمیل می شود. استاد راهنما، دانشجوی تحصیلات تکمیلی را معرفی می کند.  بروز هرگونه خسارت به دستگاه توسط استاد راهنما یا دانشجو مطابق تعهدات پرداخت می گردد.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه  با هماهنگی مسئول آزمایشگاه به غیر از پنچ شنبه و جمعه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم): 
  
  هنگام استفاده از نمونه های حاوی مواد فلورسانس دقت شود.
  
  
  
 
محدودیت های دستگاه : دارای فیلترهای مشخصتعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی    
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر  *
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو  رستگار  4440247