دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
تیتراتور
Titrator
مرکزی
نام کامل دستگاه به فارسی: تیتراتور
نام کامل دستگاه به لاتین: Titrator
علامت اختصاری (در صورت وجود):


مشخصات سازنده دستگاه :
نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
آلمانی schott   1387


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت : فردوس رای

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی:

دقت اندازه گیری:

موارد اندازه گیری شده :
...................... استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:


خدمات قابل ارائه با این دستگاه :
ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات
1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه
توضیحات
1 مربوط به دستگاه کجلدال می باشد همزمان با سایر قسمتهای کجلدال استفاده می شود.
2
3
4
5زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه 8             15
یکشنبه            8               15
دوشنبه 8             15
سه شنبه 8             15
چهارشنبه 8             15
پنجشنبه
جمعه


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ): .......... روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :
ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1 بافرهای کالیبراسیون pH متر تیتراتور
2
3
4
5
شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :
ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1 مربوط به دستگاه کجلدال
2
3
4
5شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):
آخرین وضیعت دستگاه :
آماده سرویس دهی   * 
سرویس دهی ناقص - نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص - نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
 مینو              رستگار   لیسانس        4440247