دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
اندازه گیری فیبر خام
Fibertec
تغذیه دام
آلمان
نام کامل دستگاه به فارسی: اندازه گیری فیبر خام

نام کامل دستگاه به لاتین : Fibertec

علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه   سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

آلمان

 Hot extractor 2010
 1374  ندارد


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :
فیبرخام
.

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری: ADF,NDF,NDIN,ADIN

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه توضیحات
1 ADF,NDF,NDIN,ADIN
هر دو مورد

2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه
 ایام هفته و در ساعات اداری 

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعهحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):........2..روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
1 کروسیبل23456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :روزانه دو 12 نمونه
تعرفه هرنمونه :


ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی    
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال    *  
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام  نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
روح الله
 
مستانی
لیسانس
4440093