دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
بمب کالریمتر
Calorimeter Bomb
تغذیه دام
امریکا
اندازه گیری میزان انرژی
روح الله مستانی
نام کامل دستگاه به فارسی: بمب کالریمتر

نام کامل دستگاه به لاتین : Calorimeter Bomb
علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

آمریکا


Parr 1356


ندارد


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :

میزان انرژی

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین ) کالری بر گرم

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


 ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه  توضیحات
1 میزان انرژی
هر دو مورد

2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه
ایام هفته در ساعات اداری

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعهحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):......1....روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
123456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا   *   
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
 تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
روح لله
مستانی
لیسانس
4440093