دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
کوره الکتریکی
Electric Furnace
تغذیه دام
اندازه گیری خاکستر
روح الله مستانی
نام کامل دستگاه به فارسی: کوره الکتریکی
نام کامل دستگاه به لاتین : Electric Furnace
علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

ندارد


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :
خاکستر

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین ) درصد

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


 ردیف شرح  خدمات  نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه   توضیحات
1 اندازه گیری خاکستر        هر دو مورد

2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت  تا ساعت  
شنبه
تمام ایام هفته

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعهحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):.......1...روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


 ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه  توضیحات
123456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


 ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا    *  
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
روح الله
مستانی
لیسانس
4440093