دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
هدایت سنج
Conductometer
خاک شناسی
انگلستان
نام کامل دستگاه به فارسی: هدایت سنج
نام کامل دستگاه به لاتین : Conductometer
علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

انگلستان


WTW

1387مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :بسیار خوب

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :
هدایت الکتریکی عصاره خاک

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین ) :.DS/M..دسی زیمنس بر  متر

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


ردیف شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه

توضیحات
1


2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه

کل هفته ساعات اداری


یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعهحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
123456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی    *  
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه