دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
اتوکلاو
Autoclave
خاک شناسی
ایران
استریلیزاسیون
محمد عجمی
نام کامل دستگاه به فارسی: اتوکلاو
نام کامل دستگاه به لاتین : Autoclave
علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

ایران

ریحان طب


1387مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی : قابل قبول

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :


واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


ردیف شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه

توضیحات
1 استریلیزاسیون
ارائه خدمت توسط آزمايشگاه

2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه ساعات اداری

یکشنبه ساعات اداری

دوشنبه ساعات اداری

سه شنبه ساعات اداری

چهارشنبه ساعات اداری

پنجشنبه

جمعهحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه توضیحات
123456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی   *   
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
محمد
عجمی
فوق لیسانس