دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
اتاقک رشد گیاه
Growth Chamber
زراعت
آلمان
شبنم زاده
نام کامل دستگاه به فارسی: اتاقک رشد گیاه
نام کامل دستگاه به لاتین :  Growth Chamber

علامت اختصاری (در صورت وجود ): Weiss Technik


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

آلمان

Weiss   Technik    

 1600 Sp
1991
1993
10سال


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی : قابل قبول

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه توضیحات
1


2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه 24 ساعت

یکشنبه 24 ساعت

دوشنبه 24 ساعت

سه شنبه 24 ساعت

چهارشنبه 24 ساعت

پنجشنبه 24 ساعت

جمعه 24 ساعتحداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):.....15.....روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


 ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه         توضیحات   
1


                                

            
23456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


 ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی
    *
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه
1
2
شبنم زاده
قرایینی
 مهندس الکترونیک
مهندس الکترونیک