دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
سیستم ژل اسکن
Gel Scan
ژنتیک
-
جداسازي و رؤيت باندهاي حاصل از PCR
محمدکاظم اسلامی
نام کامل دستگاه به فارسی: سیستم ژل اسکن
نام کامل دستگاه به لاتین : Gel Scan
علامت اختصاری (در صورت وجود ): GEL SCAN


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه

CORBETT


مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی : خوب

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :
جداسازي و رؤيت باندهاي حاصل از PCR

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه توضیحات
1 جداسازي و رؤيت باندهاي حاصل از PCR

 

ارايه خدمت توسط آزمايشگاه

2


3


4

زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه 8 صبح
8 شب
یکشنبه 8 صبح
8 شب
دوشنبه 8 صبح
8 شب
سه شنبه 8 صبح
8 شب
چهارشنبه 8 صبح
8 شب
پنجشنبه 8 صبح
8 شب
جمعه 8 صبح
8 شب


حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداریتجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه  توضیحات
123456شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):


محدودیت های دستگاه :..............................
تعرفه هرنمونه :


 ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5

شرح مختصر مشکل دستگاه :
هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی   *
      
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال
تکنسین های مسئول دستگاه:
نام نام خانوادگی مدرک شماره ثابت شماره همراه