دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
 
اتاقک رشد
Growth chamber
کشاورزی-پژوهش های بذر
آلمان (weis)
آزمایشات جوانه زنی
سهیل سیرانی
نام کامل دستگاه به فارسی: اتاقک رشد

قیمت هر دستگاه :350 میلیون ریال

نام کامل دستگاه به لاتین : Growth chamber
علامت اختصاری (در صورت وجود ):


مشخصات سازنده دستگاه :

نام کشور سازنده (فارسی) نام شرکت سازنده (فارسی یا لاتین ) مدل دستگاه سال ساخت سال خرید مدت باقی مانده از گارانتی دستگاه
آلمان
weis






مشخصات شرکت پشتیبان و میزان رضایتمندی از خدمات پس از فروش:
شرکت :

آدرس شرکت :

شماره تلفن :

میزان رضایتمندی :

دقت اندازه گیری

موارد اندازه گیری شده :
......................استریل و سایر مواد ........................

واحد اندازه گیری:(علامت اختصاری به لاتین )

دقت اندازه گیری:

خدمات قابل ارائه با این دستگاه


 ردیف شرح خدمات نحوه ارائه خدمات 1:ارائه خدمات توسط آزمایشگاه 2:در اختیار قرار دادن دستگاه  توضیحات
1


2


3


4





زمان خدمت دهی :
ایام هفته از ساعت تا ساعت
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه



حداکثر زمان ارائه نتایج (از زمان دریافت نمونه ):..........روز اداری



تجهیزات جانبی فعال دستگاه :


ردیف نام فارسی نام لاتین خدمات قابل ارائه  توضیحات
1



2



3



4



5



6







شرح مختصری در مورد نمونه قابل اندازه گیری با این دستگاه (با ذکر نکات ایمنی لازم):






محدودیت های دستگاه :..............................




تعرفه هرنمونه :


 ردیف خدمات قابل ارائه بدون نمونه سازی /با نمونه سازی هزینه دریافتی (ریال)
1


2


3


4


5





شرح مختصر مشکل دستگاه :








هزینه لازم برای تعمیر یا ارتقا (ریال):


آخرین وضیعت دستگاه :

آماده سرویس دهی    *  
سرویس دهی نافص نیاز به تعمیر
سرویس دهی ناقص نیاز به ارتقا
نیاز به کالیبراسیون
غیرفعال




تکنسین های مسئول دستگاه:
  نام نام خانوادگی   مدرک شماره ثابت شماره همراه