دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
مشاهده نظرات

یکشنبه 6 تیر 1395

باطلاع متقاضیان محترم می رساند، در صورتی که نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی را دارید به ایمیل آزمایشگاه centerallab@gau.ac.ir مطالبتان را ارسال کنید. در مشاهده نظرات فقط نظرات شما مشاهده می شود و پاسخگوئی انجام نمی شود.

با تشکر