دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت پژوهشی و فناوری
نصب و راه اندازی سانتریفیوژ

یکشنبه 27 مهر 1399

باطلاع می رساند 
آزمایشگاه مرکزی سانتریفیوژ یخچالدار مدل هرمل را راه اندازی کرده و از 12 مهرماه آماده ارائه خدمات به متقاضیان می باشد. لذا جهت استفاده از این دستگاه با آزمایشگاه هماهنگی لازم را انجام دهید.