بازدید معاون استانداری استان ساراتف و معاون دانشگاه کشاورزی ساراتف روسیه و هیأت همراه از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


معاون  و اساتید دانشگاه کشاورزی ساراتف روسیه و هیأت همراه  با حضور در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه  از جمله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و مرکز تحقیقات ونیرو بازدید کردند.

شایان ذکر است: در این بازدید دکتر نجفی‌نژاد ریاست دانشگاه و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز حضور داشتند و به بیان توضیحاتی درباره اقدامات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پرداختند، در ادامه دکتر نجفی‌نژاد در خصوص افزایش تعاملات علمی و بین‌المللی میان این دو دانشگاه سخنانی گفت.

گفتنی است: هیأت تجاری، اقتصادی و آموزشی استان ساراتف روسیه، دوم شهریور ماه، جهت افزایش مبادلات در بخش‌های مختلف در استان گلستان حضور داشتند.

 تاریخ ارسال خبر :   24 دی 1399 - 13:58
 تعداد بازدید :   420
 ارسال کننده :   کارشناس مرکز