ارتقا رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری


جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری از وضعیت “آزمایشی” به “فعال” و سپس “توانمند” ارتقا یافت.

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اعلام این خبر گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال ۹۷ به “عضویت آزمایشی” شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور درآمد که با پیگیری و تعامل سازنده آزمایشگاه مرکزی با شبکه مذکور و خدمات مناسب به متقاضیان درون و برون دانشگاهی و استمرار فعالیت ها توانست طی دو سال از وضعیت “آزمایشی” به وضعیت “فعال” و سپس به وضعیت “آزمایشگاه توانمند” ارتقا یابد.

دکتر یوسفی افزود: دریافت تسهیلات مالی جهت تعمیر و سرویس تجهیزات، ارائه تخفیفات خدمات آزمایشگاهی تا ۱۰۰ درصد ،‌ نظامندتر کردن و یکپارچه تر کردن خدمات آزمایشگاهی در کشور از جمله مزایای حضور فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از همه همکاران هیأت علمی و دانشجویان تقاضا می شود حضور موثری در شبکه مذکور از طریق وبسایت https://labsnet.ir/ داشته باشند تا از تسهیلات و خدمات آن شبکه به نحو مطلوبی برخوردار شوند.

 تاریخ ارسال خبر :   24 دی 1399 - 14:01
 تعداد بازدید :   94
 ارسال کننده :   کارشناس مرکز